רשימת לקוחות חלקית

פרוייקטים

תכנון מבני מגורים

תכנון מבני מגורים

תכנון קונסטרוקציה של מבנה מגורים בחיפה . לפרוייקטים

שירותים

ניתוח הצעות הקבלנים. עריכה והצגת טבלאות השוואה בחתכים שונים והמלצות לגבי התקשרות עם קבלנים. עוד..