רשימת לקוחות חלקית

פרוייקטים

מכון טיהור גליל תחתון

מכון טיהור גליל תחתון

הקמת מט"ש שיאגור את רוב מי הקולחין של הגליל התחתון... לפרוייקטים

שירותים

הכנת פרטיהן של תביעות נגדיות כלפי קבלנים במקרה הצורך ולפי הענין. עוד..