רשימת לקוחות חלקית

פרוייקטים

ניהול תכנון של תב"ע בקרית מלאכי

ניהול תכנון של תב"ע בקרית מלאכי

ניהול התכנון של תב"ע לשכונה חדשה בקרית מלאכי בגודל... לפרוייקטים

שירותים

לוודא עריכת תכניות עדות (MADE AS) ע"י הקבלן ומסירתן למזמין. עוד..