תחומי הפרוייקטים בהם אנו עוסקים:

תכנון קונסטרוקציה עבור יחידת הבינוי של צה"ל - מחוז צפון.

תכנון קונסטרוקציה - תכנון קונסטרוקציה עבור יחידת הבינוי של צה"ל - מחוז צפון.

תכנון קונסטרוקציה עבור מבנים שונים ביחידות שונות בפיקוד צפון , כגון לשכת אלוף פיקוד צפון, בית חולים 10, מטבח בג'וערה ועוד.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ברור תביעות קבלנים למחירים חריגים לעבודות שאינן כלולות במסמכי החוזה. עוד...