תחומי הפרוייקטים בהם אנו עוסקים:

נילי - מתנ"ס

מבני ציבור - נילי - מתנ"ס

הקמת מתנ"ס בגודל 1100 מ"ר. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

מעקב ושמירה אחר התקדמות ביצוע העבודה בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים. עוד...