תחומי הפרוייקטים בהם אנו עוסקים:

תכנון קונסטרוקציות מיוחדות למיצפורים בחיפה

תכנון קונסטרוקציה - תכנון קונסטרוקציות מיוחדות למיצפורים בחיפה

תכנון קונסטרוקציה מיוחדת למצפורים שונים בחיפה כגון: מצפור סטלה - מאריס, מצפור שטסל ועוד.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ברור תביעות קבלנים למחירים חריגים לעבודות שאינן כלולות במסמכי החוזה. עוד...