תחומי הפרוייקטים בהם אנו עוסקים:

ניהול תכנון של תב"ע בקרית מלאכי

ליווי תב"עות - ניהול תכנון של תב"ע בקרית מלאכי

ניהול התכנון של תב"ע לשכונה חדשה בקרית מלאכי בגודל של 1700 יח"ד.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

לימוד דרישותיו של המזמין, והגדרתן כפרוגרמה לתכנון. עוד...