תחומי הפרוייקטים בהם אנו עוסקים:

מכון טיהור גליל תחתון

מכוני טיהור שפכים - מכון טיהור גליל תחתון

הקמת מט"ש שיאגור את רוב מי הקולחין של הגליל התחתון. במסגרת פרויקט זה פיקחנו על כל עבודות ההנדסה האזרחית במכון ותיאום העבודות הנוספות בהקשורות בהקמת המכון (עבודות חשמל, עבודות אלקטרומכניות).הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

דווח שוטף למזמין בכל נושא הקשור בביצוע (רמת ביצוע, התקדמות ולוחות זמנים, עבודות חריגות, סטיות מן התקציב וכד'), תוך ציון בעיות המתעוררות במהלך הביצוע, ומתן אלטרנטיבות לפתרון. עוד...