חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום בניה למגורים

מורשת

בניה למגורים - מורשת

הקמת ישוב בהיקף של 150 יח"ד. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע עד לשלב האכלוס.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ברור תביעות קבלנים למחירים חריגים לעבודות שאינן כלולות במסמכי החוזה. עוד...