חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום פיתוח ותשתיות

כרמיאל

פיתוח ותשתיות - כרמיאל

עבודות תשתיות ופיתוח בשכונת מכוש לרבות ביצוע שצפ"ים. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

דווח שוטף למזמין בכל נושא הקשור בביצוע (רמת ביצוע, התקדמות ולוחות זמנים, עבודות חריגות, סטיות מן התקציב וכד'), תוך ציון בעיות המתעוררות במהלך הביצוע, ומתן אלטרנטיבות לפתרון. עוד...