חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום פיתוח ותשתיות

כוכב יעקב

פיתוח ותשתיות - כוכב יעקב

עבודות תשתיות ופיתוח ל - 490 יח"ד בישוב. עבודת החברה כללה את ניהול הביצוע.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ניתוח הצעות הקבלנים. עריכה והצגת טבלאות השוואה בחתכים שונים והמלצות לגבי התקשרות עם קבלנים. עוד...