חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום מבני ציבור

נילי - מתנ"ס

מבני ציבור - נילי - מתנ"ס

הקמת מתנ"ס בגודל 1100 מ"ר. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ניהול ישיבות עבודה קבועות בהשתתפות היועצים והקבלנים לשם הבטחת ביצוע נכון ומדויק של העבודות באתר. עוד...