חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום מבני ציבור

עפולה - מרכז לילד ולמשפחה

מבני ציבור - עפולה - מרכז לילד ולמשפחה

הקמת מבנה לטיפול בילד ובמשפחה עבור עיריית עפולה. המבנה מכיל אגפים שונים לטיפול בילדים והמשפחה ופיתוח ציבורי מסביב למבנה. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

ריכוז, בדיקה ועריכה של המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות ומסמכי החוזה שיוכנו ע"י המתכננים, וכן כתיבה ועריכה של מסמכי החוזה המלווים את המכרז (תנאים כלליים, אופני תשלום, לו"ז, אחריות ובדק וכד'). עוד...