חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום מכוני טיהור שפכים

מט"ש מיצר - רמה"ג

מכוני טיהור שפכים - מט"ש מיצר - רמה"ג

מכון טיהור בדרום רמת הגולן המבצע פעילות טיהור ואיגוד של מי שפכים של ישובי דרום הגולן. עבודת החברה כללה פיקוח על עבודת הקבלנים.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

עריכה והצגה של חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי התכנון. עוד...