חזור לרשימת תחומי הפרוייקטים > פרוייקטים בתחום מבני תעשיה

מושב ברקת

מבני תעשיה - מושב ברקת

הקמת מבנה לוגיסטי עבור "סולתם רדד". המבנה מורכב מאיזור אחסון בגודל של כ-5200 מ"ר ושל 800 מ"ר משרדים. עבודת החברה כללה את הפיקוח על עבודת הקבלן.הצג פרוייקט

שירותים - מה אנחנו מציעים?

סיוע לנציגי המזמין בהשגת האישורים וההיתרים הדרושים מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים, ומעקב אחרי טיפול הרשויות בנושאים הקשורים לפרויקט. עוד...