חזור לפרוייקטים בתחום בניה למגורים > עופרים

תיאור הפרוייקט

הרחבת הישוב ב 110 יח"ד והקמת מבנה ציבור בישוב. עבודת החברה כללה את ניהול התכנון וניהול הביצוע עד לשלב האכלוס.יזם

הישוב עופרים ובניני בר אמנה.