חזור לפרוייקטים בתחום פיתוח ותשתיות > אלוני אבא

תיאור הפרוייקט

הרחבת הישוב בשכונה קהילתית של 101 יח"ד. עבודת החברה כללה ניהול התכנון וניהול הביצוע.יזם

מושב אלוני אבא.