Peled Klein

תכנון קונסטרוקציה

תחומי פעילות

החברה עוסקת בתכנון קונסטרוקציה למבני מגורים ומתקנים הנדסיים מורכבים. החברה מעניקה שירותי ייעוץ בתחום הקונסטרוקציה, לרבות חוות דעת לחברות ורשויות בתחום זה. לחברה תוכנות עדכניות לתכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה.